Klantenservice

Ruilen en retourneren

Binnen de webshop kun je marketing materialen bestellen die geruild of teruggestuurd mogen worden volgens het herroepingsrecht .

Gebruik maken van het herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de materialen fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Het is ook voldoende als je het retourformulier meestuurt bij jouw zending.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen jou voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Retouradres voor ruilen en retourneren

Baby Bootcamp®
Rijnmond 65, 2225 VN, Katwijk

Download het modelformulier voor herroeping hier in PDF formaat.
Download het retourformulier hier in PDF formaat.
Download de algemene voorwaarden hier in PDF formaat.

Klachtenafhandeling

Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat een product beschadigd is of een bestelling niet goed geleverd word. Dit is heel vervelend, maar helaas nooit helemaal te voorkomen. Wij doen onze uiterste best om alle klachten zo spoedig mogelijk op te lossen.


Wat moet je doen als jouw bestelling niet volgens de factuur geleverd is

  • Neem zo snel mogelijk na ontvangst van de bestelling contact met ons op, wij doen onze uiterste best om de foutief geleverde producten te vervangen voor de juiste.
  • Bij verkeerde leveringen wordt per mail een retourlink toegestuurd zodat je een pakketzegel aan kunt maken en het pakket kosteloos via Postnl kunt retourneren.

Wat moet je doen als je een klacht hebt over een product

  • Licht ons zo spoedig mogelijk, het liefst binnen twee weken na het ontdekken van de fout, in over je klacht.
  • Naar aanleiding van je klacht ontvang je van ons meestal binnen 3 dagen maar maximaal binnen 14 dagen bericht over de manier waarop jouw klacht verder afgehandeld wordt.
  • Is het product beschadigd bij jou aangekomen dan wordt dit kosteloos omgeruild, is omruilen door omstandigheden niet mogelijk (bv. bij uitlopende producten) dan krijg je de gelegenheid om een vervangend artikel te kiezen binnen onze collectie of worden de kosten aan jou gecrediteerd.

Klachten kun je per mail aan ons melden via info@baby-bootcamp.nl. Zorg dat je het factuurnummer doorgeeft voor een snelle verwerking van jouw klacht.

 

Retouradres voor klachten, ruilen en retourneren

Baby Bootcamp®
Rijnmond 65, 2225 VN, Katwijk

Retouren kunnen via Postnl verzonden worden met een basispakketzegel. Bij een gegronde klacht worden de verzendkosten aan je vergoed. Heb je een klacht die via een foto per mail beoordeeld kan worden dan kunnen wij je een (link voor) een retourzegel mailen zodat je het pakket gratis retour kunt sturen.

Voeg aan je retourzending het retourformulier en/of een kopie van de meegeleverde factuur toe zodat wij jouw retour snel kunnen verwerken. 

Thuiswinkel garantie

Dien je  een klacht bij ons in en ben je het niet eens met de manier waarop wij deze voor jou behandelen? Dan kun je  deze indienen bij de Thuiswinkelorganisatie zodat zij hierin kunnen bemiddelen. Gelukkig is dit tot nu toe nog nooit nodig geweest en wij doen onze uiterste best om dit zo te houden!

https://www.degeschillencommissie.nl/

Tevens kun je jouw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform

http://ec.europa.eu/consumers/odr/